Tuberkulos är bara ett problem

Kära vänner läs detta. Det handlar om liv! ❤

Spridda observationer

Igår fortsatte avhysningen av ett EU-migrantläger trots att både Kronofogden som fattade beslutet och rimligen också den politiker som har ansvar för hälsoområdet visste att det skulle riskera människors hälsa. Alltså, lite mer än vad alla avhysningar gör. I ett av lägren bodde nämligen en person som i förra veckan diagnosticerats med tuberkulos, en smittsam sjukdom som måste följas upp och där en ordentlig smittspårning måste göras.

Vi vet att de som bott med personen kommer att vara mycket svårare att få tag på och identifiera när lägret avhysts. Vi vet också att TBC främst smittar när många människor bor trångt på liten yta och med dålig sanitet. Alltså t ex det som händer när människor måste bryta upp och tränga ihop sig i de andra lägren. Tuberkulos är inte jättesmittsamt. Det är inte troligt att du blir smittad på tunnelbanan eller av att ta emot pengar eller annat från…

View original post 683 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s